mocznye

Firmiter stetigklicheu Firme idem mocznye ca 1500 WokLub 52r

Wyraz hasłowy Mocnie Hasło konkordancji Firmiter
Wyraz(y) w transliteracji mocznye Podstawa glosowania firmiter, firme
Język wyrazu obcego łaciński
4708

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 52
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mocnie (przysłówek)
Forma (w transkrypcji) mocnie
Część mowy przysłówek
Fleksem przysłówek
Stopień równy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 46.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 46.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.