Mocnie

przysłówek

Formy gramatyczne


stopień forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
równy mocnie ca 1500 WokLub 52r

Znaczenia

Przypis

Sstp IV 310b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.