szocha

Statua eyn seuwl vel est imago vel symulachrum slvp albo szocha ca 1500 WokLub 130r

Wyraz hasłowy Socha Hasło konkordancji Statua
Wyraz(y) w transliteracji szocha Podstawa glosowania statua
Język wyrazu obcego łaciński
4732
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa slvp, na p. marg. glosy albo szocha. Glosę albo poprzedza skreślony przez glosatora jakiś wyraz..

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 130
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Socha (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) socha
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 98.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 98.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.06.2024 r.