lodny

Mulcrum vas in quo mulgetur et lactatur... skopyecz lodny skopyecz ca 1500 WokLub 85r

Wyraz hasłowy Łodny Hasło konkordancji Mulctrum
Wyraz(y) w transliteracji lodny Podstawa glosowania mulcrum
Język wyrazu obcego łaciński
5034
Komentarz paleograficzny Glosa skopyecz zapisana innym odcieniem atramentu niż lodny skopyecz.
Drukowane hasło w pełnym brzmieniu: Mulcrum vas in quo mulgetur et lactatur vel mulcra dicitur hora mulgendi vel mulcrum milchspeysz.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 85
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łodny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) łodny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 40.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 40.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.