Łodny

przymiotnik

Formy gramatyczne


odmiana złożona

stopień równy


liczba pojedyncza
rodzaj męski rodzaj żeński
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik łodny ca 1500 WokLub 55r ca 1500 WokLub 140v łodna ca 1500 WokLub 134r

liczba mnoga
rodzaj męski
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik łodny ca 1500 WokLub 11r

Znaczenia

Przypis

Sstp IV 114b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.04.2024 r.