chrzypczye

Gibbus ną chrzypczye garb ca 1500 WokLub 57v

Wyraz hasłowy (Grzbiet) Hasło konkordancji Gibbus
Wyraz(y) w transliteracji chrzypczye Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
5158
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 57
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Grzbiet) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Chrzybiet
Forma (w transkrypcji) chrzybcie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek miejscownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 8.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 1–139.8.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.06.2024 r.