(Grzbiet) Chrzybiet

rzeczownik

Formy gramatyczne


liczba pojedyncza
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik chrzybiet ca 1500 WokLub 42v
miejscownik chrzybcie ca 1500 WokLub 57v

Znaczenia

Przypis

Sstp II 507a

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.06.2024 r.