myąszo

Muscidus id est mucidus versus: muscidus est panis caro rancida sdzolkle myąszo pendala vina ca 1500 WokLub 86r

Wyraz hasłowy Mięso Hasło konkordancji Muscidus
Wyraz(y) w transliteracji myąszo Podstawa glosowania caro
Język wyrazu obcego łaciński
5277
Komentarz paleograficzny na l marg glosa sdzolkle myąszo (zapewne odnosi się do fragmentu łac. "caro rancida"); na p marg powtórzone fragmenty łac. wersu wraz z pol. odpowiednikami (innym atramentem).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 86
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mięso (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mięso
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.