pasternak

Pascinaca (...) est quedam herba a pasco (...) dicta quia radix eius fit precipuus pastus hominis vlg. pasternak XV p. post. RozOss II 168r

Wyraz hasłowy Pasternak Hasło konkordancji Pastinaca
Wyraz(y) w transliteracji pasternak Podstawa glosowania pascinaca
Język wyrazu obcego łaciński
541

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 168
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pasternak (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pasternak
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.