RozPaul
WokRaczPastinata est herba quedam vlg. pasternak
WokJagPastinata est herba quedam pasternack
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIPascinaca (...) est quedam herba a pasco (...) dicta quia radix eius fit precipuus pastus hominis vlg. pasternak
RozOss IIIPastinaca (…) est quedam herba a pasco (…) dicta quia eius radix sit precipuus pastus hominis vlg. czwykla
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 27.02.2024 r.