pasternack

Pastinata est herba quedam pasternack 1448 WokJag 230v

Wyraz hasłowy Pasternak Hasło konkordancji Pastinaca
Wyraz(y) w transliteracji pasternack Podstawa glosowania pastinata
Język wyrazu obcego łaciński
6463
Komentarz paleograficzny W glosie między literą t a n nadpisany skrót na er.
Gglosa wewnętrzna, pisana tą samą ręką.
Może to glosa niemiecka.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 230
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pasternak (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pasternak
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu, gdyż ten rozariusz nie był źródłem Sstp.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.