sypen

*Sundibulum sypen XV p. post. WokPet I 8

Wyraz hasłowy Sypień Hasło konkordancji Fundibulum
Wyraz(y) w transliteracji sypen Podstawa glosowania *sundibulum
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Prawdopodobnie błędnie odczytane przez wydawcę Sundibulum zamiast Fundibulum.
Por. WokRacz 113v: fundibulum.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Sypień (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) sypień
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 8 (poprawiono sundibulum na fundibulum, nie sygnalizując tego).

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 8.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.