svm

Allopida est nomen piscis sicut allota vlg. svm XV p. post. RozOss II 10v

Wyraz hasłowy Sum Hasło konkordancji Allopida
Wyraz(y) w transliteracji svm Podstawa glosowania allopida, allota
Język wyrazu obcego łaciński
56

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 10
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Sum (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) sum
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PFRp V 13.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.