kyellą

Trulla est instrumentum lapicide eyn kell oder eyn druffel kyellą mvrarska vel korzkyew ca 1500 WokLub 141v

Wyraz hasłowy Kiella Hasło konkordancji Trulla
Wyraz(y) w transliteracji kyellą Podstawa glosowania trulla
Język wyrazu obcego łaciński
5666
Komentarz paleograficzny glosa kyellą zapisana innym atramentem niż fragment mvrarska vel korzkyew

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 141
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 18

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kiella (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kiella
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 28.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 28.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 5.12.2023 r.