thąkymy

Hys thąkymy vel thymy, sed is sine aspiracione id est iste then ca 1500 WokLub 60v

Wyraz hasłowy 2. Taki Hasło konkordancji Hys
Wyraz(y) w transliteracji thąkymy Podstawa glosowania his
Język wyrazu obcego łaciński
5703
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 60
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego 2. Taki (przymiotnik (zaimek przymiotny))
Forma (w transkrypcji) takimi
Część mowy przymiotnik (zaimek przymiotny)
Fleksem przymiotnik (zaimek przymiotny)
Liczba mnoga
Przypadek narzędnik
Rodzaj nieznany/wspólny
Stopień równy
Typ odmiany

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 110.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 110.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.