2. Taki

przymiotnik (zaimek przymiotny)

Formy gramatyczne

odmiana złożona

stopień równy


liczba pojedyncza 2
rodzaj męski rodzaj nijaki
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik taki ca 1500 WokLub 135r
narzędnik takim ca 1500 WokLub 132v

liczba mnoga 1
rodzaj nieznany/wspólny
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
narzędnik takimi ca 1500 WokLub 60vZnaczenia

Przypis

Sstp IX 90b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.