thakym

Huiusmodi sub tenore poth thakym vylozenym ca 1500 WokLub 132v

Wyraz hasłowy 2. Taki Hasło konkordancji Huiusmodi sub tenore
Wyraz(y) w transliteracji thakym Podstawa glosowania huiusmodi
Język wyrazu obcego łaciński
5736
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 132
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego 2. Taki (przymiotnik (zaimek przymiotny))
Forma (w transkrypcji) takim
Część mowy przymiotnik (zaimek przymiotny)
Fleksem przymiotnik (zaimek przymiotny)
Liczba pojedyncza
Przypadek narzędnik
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 110.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 110.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.