nawyschym

Sub *balla et alto pod nawyschym pravem ca 1500 WokLub 132r

Wyraz hasłowy Wysoki Hasło konkordancji Sub bulla et alto
Wyraz(y) w transliteracji nawyschym Podstawa glosowania alto
Język wyrazu obcego łaciński
5704
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Wydawca poprawia zapis balla na bulla.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 132
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wysoki (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) nawyszym
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek narzędnik
Rodzaj nijaki
Stopień najwyższy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 50 (Sstp X 565 b).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 50.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.