mymo

Contra mutuum pactum mymo pospolythy slvb ca 1500 WokLub 33v

Wyraz hasłowy Mimo Hasło konkordancji Contra mutuum pactum
Wyraz(y) w transliteracji mymo Podstawa glosowania contra
Język wyrazu obcego łaciński
5821
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 33
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 7

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mimo (przyimek)
Forma (w transkrypcji) mimo
Część mowy przyimek
Fleksem przyimek
Przypadek biernik
Wokaliczność

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 45.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 45.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.06.2024 r.