Mimo

przyimek

Formy gramatyczne


forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mimo ca 1500 WokLub 33v ca 1500 WokLub 88r

Znaczenia

Przypis

Sstp IV 273b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.