gysczą

Creditor id est lucrator vel accomodator pozyczacz vel gysczą ca 1500 WokLub 35r

Wyraz hasłowy (Iśćca) Hasło konkordancji Creditor
Wyraz(y) w transliteracji gysczą Podstawa glosowania creditor, lucrator, accomodator
Język wyrazu obcego łaciński
5831

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 35
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Iśćca) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Iśca
Forma (w transkrypcji) iśca
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 25 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 25.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.