glogowe drzewo

Cornus hauszhyffenbawm glogowe drzewo secundum alios grabowe ca 1500 WokLub 34v

Wyraz hasłowy Drzewo Hasło konkordancji Cornus
Wyraz(y) w transliteracji glogowe drzewo Podstawa glosowania cornus
Język wyrazu obcego łaciński
5842

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 34
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 30-31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Głogowy (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) głogowe
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Drzewo (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) drzewo
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 15.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 15.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 20.06.2024 r.