ossz

Axis (...) est lignum [[q]] circa quod voluitur rota vlg. ossz XV p. post. RozOss III 7v

Wyraz hasłowy Hasło konkordancji Axis
Wyraz(y) w transliteracji ossz Podstawa glosowania axis
Język wyrazu obcego łaciński
60

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 7
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Oś (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji)
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.