RozPaulAxis (...) est lignum circa quod woluitur rotha proprie osz
WokRacz
WokJag
RozKapAxis (…) est lignum circa quod voluitur rota proprie osz
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIAxis (...) est lignum circa quod voluitur rota vlg. ossz
RozOss IIIAxis (...) est lignum [[q]] circa quod voluitur rota vlg. ossz
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.