graboluscz

Ascalaphus (...) est quedam auis vlg. graboluscz XV p. post. RozOss III 3r

Wyraz hasłowy Grabołuszcz Hasło konkordancji Ascalaphus
Wyraz(y) w transliteracji graboluscz Podstawa glosowania ascalaphus
Język wyrazu obcego łaciński
61
Komentarz paleograficzny W wyrazie polskim -ra- oddane skrótem w górnej frakcji.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 3
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 19-20

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Grabołuszcz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) grabołuszcz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 13.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 13.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.