RozPaulAscalaphus (...) dicitur esse quedam avis nomine grzebolus[[c]]ka
WokRacz
WokJag
RozKapAscalaphus (…) dicitur esse quedam avis nomine grabolusk
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIAscalaphus (...) est nomen auis nomine graboluszk
RozOss IIIAscalaphus (...) est quedam auis vlg. graboluscz
RozOss IAscalaphus (...) dicitur esse quidam auis nomine vlg. grzeboluszka al. graboluch vel graboluszk
WokPet I
WokPet IIAscalaphus grabolusk
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.