w

Curvatura staw w kosczyąch vel baculus pastoralis ca 1500 WokLub 36v

Wyraz hasłowy W Hasło konkordancji Curvatura
Wyraz(y) w transliteracji w Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
6111
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane między hasłami łac.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 36
Folio/kolumna v
Umiejscowienie interlinearne
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego W (przyimek)
Forma (w transkrypcji) w
Część mowy przyimek
Fleksem przyimek
Przypadek miejscownik
Wokaliczność niewokaliczna

Uwagi

W Sstp wydrukowanoze skrótem Erz 116 (Sstp X 15b).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 116.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.