czyb

Cirrus ein zopff oder lock czerb czyb vel [[ząthyczką]] zathoczką ca 1500 WokLub 28r

Wyraz hasłowy Cyp Hasło konkordancji Cirrus
Wyraz(y) w transliteracji czyb Podstawa glosowania cirrus
Język wyrazu obcego łaciński
6159
Komentarz paleograficzny Na lewym marginesie dopisana glosa czerb, na prawym czyb zapewne poprawione z czerb.
Glosa ząthyczką skreślona przez pisarza.
Wydawca transkrybuje wyraz czyb jako czyb.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 28
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Cyp (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) cyp
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 11.
W wydaniu glosa błędnie transkrybowana jako czyb.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 11.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.