czyothcząny

Consobrinus schwester kint sobrinus idem brąthąnek albo czyothcząny brąth
ca 1500 WokLub 33r

Wyraz hasłowy Ciotczany Hasło konkordancji Consobrinus
Wyraz(y) w transliteracji czyothcząny Podstawa glosowania consobrinus, sobrinus
Język wyrazu obcego łaciński
6211

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 33
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 8-9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ciotczany (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) ciotczany
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 9.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 9.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.