Ciotczany, Cioczczany

przymiotnik

Formy gramatyczne


odmiana złożona

stopień równy


liczba pojedyncza
rodzaj męski rodzaj żeński
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik ciotczany ca 1500 WokLub 9r ca 1500 WokLub 80v ciotczana ca 1500 WokLub 80v

liczba mnoga
rodzaj męski
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik cioczczani ca 1500 WokLub 80v

Znaczenia

Przypis

Sstp I 310b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.