cobluky

Eciam bulla dicitur illud quod fit in aqua cadente pluuia proprie cobluky vel ex bulicione aque 1440 RozPaul 38v

Wyraz hasłowy Kobłuki Hasło konkordancji Bulla
Wyraz(y) w transliteracji cobluky Podstawa glosowania bulla
Język wyrazu obcego łaciński
6294

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 38
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kobłuki (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kobłuki
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W SI wydrukowano ze skrótem RozPaul 38v.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.06.2024 r.