RozPaulEciam bulla dicitur illud quod fit in aqua cadente pluuia proprie cobluky vel ex bulicione aque
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIEciam bulla dicitur illud quod fit in aqua cadente pluuia proprie klobuczky uel ex bulacione aque
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet IIBulla panchyrz na vodzye
WokPet IIIBulla (in aqua cadente pluvia) klobuky
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.