myecze

Erugenator qui preparat gladios inde erugino (...) vlg. myecze czyszczicz 1442 WokRacz 101r

Wyraz hasłowy Miecz Hasło konkordancji Aerugino
Wyraz(y) w transliteracji myecze Podstawa glosowania erugino
Język wyrazu obcego łaciński
6297
Komentarz paleograficzny Te dwa wyrazy zapisane są łącznie, co dość często zdarza się w tym rękopisie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 101
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Miecz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) miecze
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek biernik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.