zolna

Asilus correpta media est [[nu]] muscas comedens vlg. zolna uel secundum Isidorum est musca stimulans boues et ita dicitur depascere uel comedere mel apum quam greci kosdrum vocant 1442 WokRacz 43r

Wyraz hasłowy Żołna Hasło konkordancji Asilus
Wyraz(y) w transliteracji zolna Podstawa glosowania asilus
Język wyrazu obcego łaciński
6302

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 43
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Żołna (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) żołna
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.