RozPaulAsilus (...) est musca stimulans bowes uel turbans apes Wersus Turbat asilus apes miseres succurrit asilum vlg. [[sezye]] szczmyel
WokRaczAsilus correpta media est [[nu]] muscas comedens vlg. zolna uel secundum Isidorum est musca stimulans boues et ita dicitur depascere uel comedere mel apum quam greci kosdrum vocant
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.