seruatka

Bebulka est species lactis vlg. seruatka sed babulca dicitur proprie kapalicza 1442 WokRacz 51v

Wyraz hasłowy Serwatka Hasło konkordancji Babulca
Wyraz(y) w transliteracji seruatka Podstawa glosowania bebulka
Język wyrazu obcego łaciński
6305

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 51
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Serwatka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) serwatka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.03.2024 r.