drzewo

Cadia est quedam arbor vlg. kamyenne drzewo quisquilie autem dicuntur rami 1442 WokRacz 58v

Wyraz hasłowy Drzewo Hasło konkordancji Cadia
Wyraz(y) w transliteracji drzewo Podstawa glosowania cadia
Język wyrazu obcego łaciński
6310

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 58
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Drzewo (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) drzewo
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 20.06.2024 r.