ogrodny kmyn

*Caroe herba quedam vlg. ogrodny kmyn Wersus dum caroe carui non sine febre fui 1442 WokRacz 65r

Wyraz hasłowy Kmin Hasło konkordancji Carve
Wyraz(y) w transliteracji ogrodny kmyn Podstawa glosowania caroe, carui
Język wyrazu obcego łaciński
6311

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 65
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ogrodny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) ogrodny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Uwagi Transkrypcja formy ogrodny czy ogrodni
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kmin (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kmin
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.