sluszebna

Clientela vlg. sluszebna dzewka Item a cliens venit clientela id est seruicium 1442 WokRacz 75v

Wyraz hasłowy Służebny Hasło konkordancji Clientela
Wyraz(y) w transliteracji sluszebna Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
6319

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 75
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Służebny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) służebna
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba podwójna
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.03.2024 r.