Służebny

przymiotnik

Formy gramatyczne


odmiana złożona

stopień równy


liczba pojedyncza
rodzaj męski
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik służebny ca 1500 WokLub 29r ca 1500 WokLub 120r

liczba podwójna
rodzaj żeński
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik służebna 1442 WokRacz 75v

Znaczenia

Przypis

Sstp VIII 308b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.04.2024 r.