mytho

Emphiteosis grece melioracio latine et est contractus melior inter vendicionem et locacionem sc. quando aliqua res immobilis puta terra sterilis datur alicui ad meliorandum perpetue ad tempus circa constitutam pensionem quam singulis annis tribuit et proprie potest dici dzedzyczne mytho 1442 WokRacz 97r

Wyraz hasłowy Myto Hasło konkordancji Emphiteosis
Wyraz(y) w transliteracji mytho Podstawa glosowania emphiteosis
Język wyrazu obcego łaciński
6335

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 97
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Myto (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) myto
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.