lopata

Missellus instrumentum pistoris vlg. pyeczowa lopata 1442 WokRacz 146r

Wyraz hasłowy Łopata Hasło konkordancji Misellus
Wyraz(y) w transliteracji lopata Podstawa glosowania missellus
Język wyrazu obcego łaciński
6341

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 146
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łopata (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) łopata
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.