zelasna

Feruncus zelasna prządza 1442 WokRacz 108v

Wyraz hasłowy Żelazny Hasło konkordancji Ferruncus
Wyraz(y) w transliteracji zelasna Podstawa glosowania feruncus
Język wyrazu obcego łaciński
6349

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 108
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Żelazny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) żelazna
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.