ktori

Lebeffusor ollefuso<r> idem vlg. ktori zwony lege 1442 WokRacz 133r

Wyraz hasłowy Który Hasło konkordancji Lebeffusor
Wyraz(y) w transliteracji ktori Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
6368
Komentarz paleograficzny Pisarz oznacza początek hasła podwojonym l.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 133
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Który (przymiotnik (zaimek przymiotny))
Forma (w transkrypcji) ktory
Część mowy przymiotnik (zaimek przymiotny)
Fleksem przymiotnik (zaimek przymiotny)
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.