Który

przymiotnik (zaimek przymiotny)

Formy gramatyczne

odmiana złożona

stopień równy


liczba pojedyncza 2
rodzaj męski rodzaj żeński
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik ktory 1442 WokRacz 133r
biernik ktorą ca 1500 WokLub 61v
narzędnik ktorą ca 1500 WokLub 75vZnaczenia

Przypis

Sstp III 436a

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.