bycz

Fulws fauum dicitur ruffus siue rubeus a fulgeo (...) ita dicit Papias [[brunatimbicz]] Fuluere vlg. brvnathnim bycz inde fuluedo 1442 WokRacz 113r

Wyraz hasłowy Być Hasło konkordancji Fulvus
Wyraz(y) w transliteracji bycz Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
6376
Komentarz paleograficzny Kopista oznacza początek poszczególnych haseł rękopisu podwojonym f.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 113
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 41

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Być (czasownik)
Forma (w transkrypcji) być
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.