Być

czasownik

Formy gramatyczne


fleksem forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
bezokolicznik być 1442 WokRacz 113r ca 1500 WokLub 132r
forma nieprzeszła jest XV ex. WokPet VII 12 ca 1500 WokLub 48v
imiesłów przysł. czynny cz. ter. będąc ca 1500 WokLub 119v
imiesłów cz. przesz. czynny II byli- ca 1500 WokLub 46r
forma przeszła BYĆ (SKC) był ca 1500 WokLub 93r
aglutynant BYĆ -em ca 1500 WokLub 37v
-smy 1440 RozPaul 222r ca 1500 WokLub 46r
ø ca 1500 WokLub 39r ca 1500 WokLub 114r

Znaczenia

Przypis

Sstp I 182b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.