losze

Moganus uel mogabus dicitur lectus vlg. losze szkladane uel proprium nomen aque cuiusdam inde Moguncia ciuitas quedam vbi intrat Renum 1442 WokRacz 146r

Wyraz hasłowy Łoże Hasło konkordancji Moganus
Wyraz(y) w transliteracji losze Podstawa glosowania moganus, mogabus
Język wyrazu obcego łaciński
6391

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 146
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 47

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łoże (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) łoże
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.