gdulne drzewo

Mispilia arbor quedam vlg. gdulne drzewo cuius fructus est hesculum 1442 WokRacz 146r

Wyraz hasłowy Drzewo Hasło konkordancji Mespilia
Wyraz(y) w transliteracji gdulne drzewo Podstawa glosowania mispilia
Język wyrazu obcego łaciński
6409

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 146
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gdulny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) gdulne
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Drzewo (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) drzewo
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.