myaszo

Mancorina caro uel [[mca]] mancorosus (...) idem sc. wangrowathe myaszo 1442 WokRacz 140r

Wyraz hasłowy Mięso Hasło konkordancji Mancorina
Wyraz(y) w transliteracji myaszo Podstawa glosowania caro
Język wyrazu obcego łaciński
6421

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 140
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 45

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mięso (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mięso
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.